بیش از ۶۰ درصد بیکاران کشور سرپرست‌خانوار هستند!
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»بیش از ۶۰ درصد بیکاران کشور سرپرست‌خانوار هستند!

بیش از ۶۰ درصد بیکاران کشور سرپرست‌خانوار هستند!

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۹
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به انتشار جدیدترین نتایج «نظرسنجی» این موسسه از متقاضیان «بیمه بیکاری» که همچنان بیکار هستند، هشدار داد: بیش از ۶۰ درصد بیکاران "سرپرست‌خانوار" هستند! و ۵۸.۴ درصد متقاضیان بیمه بیکاری مستأجر هستند!


روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار کرد: آگاهی دقیق از وضعیت جامعه و انجام پژوهش‌های مبتنی بر نظرسنجی،حرکت به سمت هرگونه سیاستگذاری یا مداخله ای را با کاهش احتمالات قابل توجهی از شکست، اتلاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و خلاف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد کرد.

وی ادامه داد: از همین رو، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، پژوهشی از نوع نظرسنجی را به منظور سنجش «وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری» به انجام رسانده و بنا دارد تحلیل‌هایی را بر پایۀ این داده‌های دقیق در اختیار متخصصین و سیاست‌گذاران حوزه‌های مرتبط قرار دهد.

کردونی تصریح کرد: این سنجش، وضعیت حدود بیش از 700 هزار متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت بوده‌اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواست بیمه بیکاری دوباره مشغول به کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده که نتایج بدست آمده برای آن‌دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند؛ نکته جالب اینکه 40.4 درصد از پاسخگویان در این سنجش، زن و 59.6 درصد مرد بوده‌اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار کرد: 21.2 درصد از پاسخگویان «مجرد»، 72.4 درصد «متأهل»، 1.2 درصد «همسرشان فوت شده است» و 5.2 درصد نیز «از همسران خود جدا شده‌اند.»

وی با بیان اینکه 22.6 درصد از پاسخگویان دارای «قرارداد دائم» و 77.4 درصد نوع قراردادشان «موقت» بوده‌اند، افزود: 13.6 درصد از پاسخگویان قبلا (پیش از این مورد) مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و 86.4 درصد آن‌ها قبلا مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند. همچنین 76.7 درصد از آنها اعلام کرده که خودشان و 23.3 درصد کارفرمایان درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند.

کردونی ادامه داد: براساس این نظرسنجی، 77.1 درصد پاسخ‌دهندگان در بخش «خدمات»، 1.4 درصد در بخش «کشاورزی» و 21.5 درصد در بخش «صنعت» مشغول بکار بوده‌اند.

وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: 76 درصد به صورت تمام‌ وقت و 24 درصد ساعتی بوده و 58.2 درصد آنها اعلام کرده که کارفرماهایشان نسخه‌ای از قرارداد را به آنها تحویل نداده‌اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، گفت: 61.9 درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده‌ و این درحالی است که فقط 27.1 درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است.

کردونی بیان کرد: طبق این گزارش، متوسط مخارج ماهیانه خانوار در این نظرسنجی با 29.9 درصد( بین 2تا3 میلیون تومان) «بیشترین» و با 1.1 درصد(کمتر از 500هزارتومان درماه) «کمترین» مخارج ثبت شده و پس از آن، متوسط مخارج ماهیانه 22.2 درصد(بین 3تا4 میلیون تومان)،20.1 درصد(بین یک تا 2میلیون تومان)، 11.9 درصد (بین 4تا5 میلیون تومان)، 6.9درصد (بیش از 6میلیون تومان) ،5.3درصد (بین 5تا6 مییون تومان) و 2.7درصد (بین 500هزار تا یک میلیون تومان) ثبت شده است.

وی افزود: طبق این نظرسنجی 58.4درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، «مستاجر» و 41.6 درصد «مالک» هستند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: اقساط ماهیانه این افراد 25.5 درصد(بین 500هزار تا یک میلیون تومان)،25درصد (بین یک تا2 میلیون تومان)،16درصد (کمتر از 500هزار تومان)،15.6 درصد(بدون قسط)،10درصد(بین 2تا3 میلیون تومان)، 4درصد( بین 3تا 4میلیون تومان) و 3.7 درصد (بیش از 4میلیون تومان) گزارش شده است.

کردونی تصریح کرد: 87.9 درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که «یارانه 45 هزارتومانی» دریافت می‌کنند و 54.6 درصد نیز «یارانه معیشتی» می‌گیرند.

وی اظهار کرد: نتایج تفصیلی این نظرسنجی بزودی در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار می‌گیرد.
منبع: تسنیم

نوشتن نظر